Jordarbejde

Hele vores sikkerhedsnet i samspillet med hesten, ligger for mig ubetinget i et godt stykke jordarbejde. En hest, der ikke kan håndteres sikkert og roligt fra jorden, kan udgøre en stor fare for sig selv og sine omgivelser afhængigt af, hvilke situationer den stilles overfor!

Jordarbejdet indeholder en meget bred vifte af gode værktøjer og øvelser, der mindsker risikoen for ulykker, da disse ofte sker, når hesten ikke forstår os. Gennem jordarbejdsøvelser lærer vi, at kende hestens reaktioner under kontrollerede forhold i mange forskellige sammenhænge. Hesten lærer, hvad den stiller op med pres fra tøjler, gjord, træk fra grime, hurtige bevægelser, vægt osv. Alle meget vigtige aspekter for at skabe en god sikkerhed i al kontakt med hesten!

Jordarbejde er i øvrigt et sjovt og afvekslende supplement i den daglige træning, og har et væld af spændende øvelser med sig. Alt hvad hesten lærer fra jorden af, kan gavne alle andre situationer i samspillet med hesten. Derfor er den valgte ridedisciplin også underordnet i forhold til det udbytte, du og din hest får af dette arbejde!

Jeg arbejder med to dele i jordarbejdet; en teknisk og sikkerhedsmæssig del, der handler om, hvordan du med din position og din signalgivning sikkert og roligt lære hesten at vige for tryk fra forskellige positioner. Den anden del handler om, det der sker inden i. Det vi mærker og føler, når vi er sammen med hesten fra jorden af. Grounding og bevægelsesflow gør dit kropssprog meget mere læsevenligt, og derfor forstå hesten dig også generelt bedre selv i en stresset situation.