Løsarbejde

Når hesten er godt uddannet fra jorden af og forstår basissignaler, så som gå frem, stop, bak, sende ud på en volte i flere gangarter mv., er det sjovt og givende at undersøge, hvor godt kommunikationen fungerer uden reb på.

Løsarbejde er, som ordet siger det - at arbejde med hesten løs. Man kan dyrke det i det omfang og på den måde, der giver mening for en, men grundlæggende set arbejder jeg ud fra to områder inden for løsarbejde. Der er en ren teknisk og sikkerhedsmæssig del, der handler om, hvordan du med din position og din signalgivning sikkert og roligt leder hesten rundt på banen. Den anden del handler om, det der sker inden i. Det vi mærker og føler, når vi er sammen med en løs hest. Her er grounding og bevægelsesflow en vigtig del, og det er her, hvor du virkelig har mulighed for at arbejde med dig selv.

Løsarbejdet er meget koncentrationskrævende og stiller krav til både din og hestens evne til at holde fokus. Fornemmelse for rum, retning, takt, energi og position kommer i spil på en meget mere nuanceret måde, end når du har fat i hesten gennem et reb. Åndedrættet, din kropsholdning og din attitude i kropssproget udfordres. Jo bedre kropsbevidsthed du selv har, jo lettere bliver det at guide en løs hest rundt på banen. Både jord- og løsarbejde kan desuden supplere dressuren, fordi hesten bliver dygtig til at læse vores signaler i alle gangarter og fra mange positioner.