Løsarbejde

Når hesten er godt uddannet fra jorden og forstår basissignaler så som gå frem, stop, bak, sende ud på en volte i flere gangarter mv., er det sjovt og givende at undersøge, hvor godt kommunikationen fungerer uden reb på.

Løsarbejde er, som ordet siger det - at arbejde med hesten løs. Man kan dyrke det i det omfang og på den måde, der giver mening, men grundlæggende set arbejder jeg ud fra to områder inden for løsarbejde. Der er en ren teknisk og sikkerhedsmæssig del, der handler om, hvordan du med din position og din signalgivning sikkert og roligt leder hesten rundt på banen. Den anden del handler om, det der sker inden i. Det vi mærker og føler, når vi er sammen med en løs hest. Her er grounding og bevægelsesflow en vigtig del, og det er her, hvor du virkelig har mulighed for at arbejde med dig selv.

Løsarbejdet er meget koncentrationskrævende og stiller store krav til både din og hestens evne til at holde fokus. Fornemmelse af rum, takt, position og intension kommer i spil på en meget mere nuanceret måde, end når du har fat i hesten. Åndedrættet, din kropsholdning og din attitude i kropssproget udfordres, og den bevægelseslære du kan tilegne dig på mine kurser, kommer i særdeleshed i spil her! Jo dygtigere din egen krop er til at mærke, fornemme og grounde, jo lettere bliver det at guide en løs hest rundt på banen. Når bevægelsen bliver fri, slipper vi lettere kontrollen, og en mere legende tilgang bliver mulig. Kontrol kan dog også være ganske fornuftigt, især i forhold til vores sikkerhed, men den kan ligeledes have en hæmmende effekt på vores kropssprog, hvis kroppen stivner.

Løsarbejde kan betragtes som jordarbejdsøvelser uden et reb på. Både jord- og løsarbejde kan supplere dressuren, fordi hesten bliver dygtig til at vige for tryk og generelt lære at forstå signalerne fra mange positioner.